Gri Sigorta

GRI Sigorta A.Ş., Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.10.2020 tarih ve 31 Sayılı Kararına istinaden hayat-dışı sigorta branşlarında aldığı ruhsat ile faaliyet göstermektedir.
FERDİ KAZA

FERDİ KAZA

Kaza ve hastalık geliyorum demez. İşte tam da bu nedenle, öngörülemez durumlar karşısında hem kendinizi hem de sevdiklerinizi korumak için Ferdi Kaza Sigortası ...

Tarım Sigortası

Tarım Sigortası

Tarım Sigortası Tarım sigortaları çiftçi ve üreticinin desteklenmesini, doğal afet yahut iklimsel koşullardan görebileceği olası zararın önüne geçilmesini ya da ...

İş Yeri Sigortası

İş Yeri Sigortası

Yangın İş Yeri Sigortası ürünü, iş yerinizde yangın, yıldırım, infilak yahut bunlardan kaynaklı meydana gelebilecek hararet, buhar ya da dumanın oluşturabileceğ ...

Gri Kasko Sigortası

Gri Kasko Sigortası

İsteğe bağlı sigorta çeşitlerinden olan kasko, bir kaza durumunda araç, yani poliçe sahibinin zararını karşılar. Kasko sigortasında üst limitler ve teminatlar ...

Gri Sigorta DASK Sigortası

Gri Sigorta DASK Sigortası

Deprem haritasına göre, ülkemiz KAF, DAF ve BAF fay hatları üzerine kurulu. Bu da ülke olarak daimi surette deprem tehlikesi ile burun buruna olduğumuz anlamına ...

Konut Ev Sigortası

Konut Ev Sigortası

Yangın Konut Sigortası ürünü; evinizde yangın, yıldırım, infilak yahut bunlardan kaynaklı meydana gelebilecek hararet, buhar ya da dumanın oluşturabileceği madd ...